Roman Petrus

Vítejte na mé webové stránce

rpetrus3

Jména ulic v Praze 8 na téma: starostové a primátoři Prahy

Praha 8 má velké množství ulic. U řady jejich jmen není obecná povědomost, proč se tak jmenují. Tak se na některé názvy podívejme.

Zvonařovská

Tentokrát to nevypadá na vztah názvu k primátorskému stolci, ale při čtení se smysl objeví. Ulice vznikla v roce 1900 a do roku 1940 nesla jméno Jáchyma Ondřeje Šlika. Tento český šlechtic byl popraven za účast na stavovském povstání dne 21. 6. 1621 na Staroměstském náměstí. Za druhé světové války v letech 1940 – 1945 pak ulice nesla jméno Sachsova. Jan Bedřich Sachs byl staroměstským primasem, nebo-li starostou v letech 1689 – 1698. Pak ulice krátce nesla do roku 1947 název Šlikova a poté již svůj současný název. Ten vznikl díky názvu jednoho z domů, který se jmenuje U Zvonařů a má číslo popisná 692.

Kandertova

Další libeňská ulice, která vznikla spojením dvou ulic v roce 1904. Jednalo se o ulici Nerudovu po Janu Nerudovi, spisovateli, která původně vedla mezi dnešními křižovatkami s ulicemi Primátorskou a Zenklovou. Druhá ulice se jmenovala Karlova po českém Králi Karlu IV a vedla ve zbylé části dnešní ulice. Ulice již dále název neměnila. Josef Jandery (1838 – 1901) byl český stavitel a náměstek pražského starosty.

Srbova

Ulice vznikla ještě před rokem 1895, ale od tohoto roku do roku 1904 nesla název Pokopova po Prokopu Holým, který vedl husity po smrti Jana Žižky. V letech 1904 až 1940 pak ulice nesla název Boleslavova po českém knížeti Boleslavu I. Za druhé světové války pak byla ulice přejmenována na Dobřenského po Jakubu Janu Dobřenským z Černého Mostu (1623 – 1697), který působil jako lékař a vydavatel kalendářů. V roce 1945 následovalo opět přejmenování na Boleslavovu a v roce 1947 pak konečně na Srbovu. JUDr. Vladimír Srb ( 1856 – 1916) působil jako advokát, ale především byl starostou Prahy v letech 1900 až 1906.

Klapkova

Před týdnem jsme si popsali ulici Zenklovu a byla tam řeč i o ulici Klapkova, tak se nyní na ní podívejme. Původní název ulice byl Hlavní třída a to v letech 1904 – 1925. V té době byli Kobylisy samostatné a to do roku 1922. Následuje název Rumburská, protože tato cesta směřovala k staré cestě právě do Rumburku. V letech 1946 až 1992 je pak silnice sloučena s dalšími pod jménem Rudé armády a v roce 1992 osamostatněna pod současným názvem. JUDr. Otakar Klapka byl pražský primátor v v letech 1939 – 1940. Přestože byl pod přísným dohledem spolupracoval s odbojem. Posléze byl zatčen a po delších útrapách popraven dne 4. 10. 1941 v Ruzyni.

Zenklova

Jedna z nejdelších libeňských ulic, bude mít také nejdelší popis. Ulice totiž vznikala postupně, tak jak postupně probíhal stavební ruch kolem její cesty. Původně šlo o tři silnice.

První část vedla od Palmovky k Horovu náměstí. Ta se jmenovala původně do roku 1895 Hlavní, pak 1895 – 1904 Palackého po českém historikovi a politikovi a od roku 1904 pak Primátorská na připomínku toho, že Praha 8 má k primátorům blízko.

Druhá silnice vedoucí od Horova náměstí k dnešnímu ústí Primátorské se původně jmenovala Nová silnice v letech 1895 – 1940 pak Fügnerova. Jindřich Fügner (1822 – 1865) byl spoluzakladatel Sokola v Libni a jeho prvním starostou.

Třetí silnice pak vedla od ústí Primátorské k ústí ulice Na Stírce. Zajímavé je, že tento úsek se nejprve jmenoval do roku 1895 „silnice do Kobylis“, následně pak v letech 1895 – 1904 Jungmannova po významné osobnosti národního obrození, spisovateli a jazykovědci a od roku 1904 byla ulice připojena k Fügnerově.

Aby toho nebylo málo tak ulice byla i dále rozšiřována. V letech 1946 až 1992 nesla název Rudé armády a její součástí byla i dnešní ulice Klapkova. JUDr. Petr Zenkl (1884 – 1975) byl český národně socialistický politik, který dvakrát před a po válce působil jako pražský primátor. Následně se jako předseda strany podílel na vládě a po roce 1948 emigroval do zahraničí.

Podlipného

V lednu se podíváme na ulice, které nesou jména osob s nějakým vztahem k Praze 8. Ulice, která dnes nese název Podlipného vznikla v roce 1895 a dostala jméno Na rasáku. Rasákem se označovalo pusté místo, kde ras ubíjel psy. Toto jméno nesla ulice do roku 1900 pak již nese jméno Podlipného, kromě let 1940 – 1945, kdy ulice nese jméno Seidlova dle staroměstského německého primasa z lete 1595 až 1608 jménem Heidelius z Rasensteina. Jméno Jan Podlipný se váže ke starostu měst pražských z let 1897 až 1900. Za jeho funkčního období byla připojena dosud samostatná Libeň ku Praze. Jan Podlipný (1848 – 1914) byl politik mladočeské strany a Starosta České obce sokolské.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *