Životopis

Narodil jsem se v Praze v roce 1978. Po ukončení základní povinné školní docházky v ZŠ Burešova v roce 1992 jsem studoval obor knihkupec v ISŠ Náhorní v Praze 8. Toto studium jsem ukončil v roce 1996 maturitní zkouškou. V roce 2021 jsem ukončil studium na Vysoké škole finanční a správní – obor Právo v podnikání a získal titul mgr.

Mezi zajímavé oblasti mé pracovní kariéry patří práce v mládežnické organizaci, kde jsem začal pracovat v roce 1999. Pracoval jsem jako kancléř organizace Kruh sdružení dětí a mládeže ČR. V této organizaci jsem měl na starosti vedení sekretariátu a podílel jsem se projektech střešní organizace a spolupráci v oblasti neziskových organizací. V té době tato organizace zahrnovala přes 70 organizací pracujících s dětmi a mládeží.

Následně už přišla politika a přes asistenta poslance a radního na Městské části Prahy 8 jsem se prokousal zpět do nepolitické práce v Czechtourism – České centrále cestovního ruchu z které jsem opět přešel zpět do politiky a prošel si předsedou kontrolního výboru na Praze 8 a předsedou bytového výboru na Magistrátu. Po roce a půl naplněné prací jako OSVČ znovu zvolen uvolněným předsedou výboru, tentokráte pro zdravotnictví, sociální a bytovou politiku. V roce 2014 jsem byl zvolen starostou Městské části Praha 8 a tuto funkci jsem vykonával až do roku 2018.

Po konci politiky jsem pracoval v Národní knihovně v sekci pro vědu a výzkum a pak již přišla éra interního auditu, kronikáře a školitele.

Jméno, příjmení: Roman Petrus
Datum narození: 1978
Stav: ženatý
Děti: dva kluci
Adresa: Slancova, Praha 8
Email: roman.petrus(za­vináč)centrum­.cz

Pracovní zkušenosti

Česká centrála cestovního ruchu – Czechtourism (2021-dosud) – Interní audit

Národní knihovna – sekce pro vědu a výzkum – (2018-2021)

Městská část Praha 8 – starosta (2014-2018)
Magistrát Hl. m. Prahy – uvolněný předseda výboru pro zdravotnictví, bytovou a sociální politiku(2013-2014)
OSVČ – (2012-2013)
Magistrát Hl. m. Prahy – uvolněný předseda bytového výboru (2010-2011)
Městská část Praha 8 – uvolněný předseda kontrolního výboru (2006-2010)
Česká centrála cestovního ruchu – Czechtourism (2004-2006)- Regionální odbor
Městská část Praha 8 – radní (2002 – 2004)- Odbor kultury, podíl na celé řadě kulturních akcí, kurátor výstav
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR – asistent poslance (2002-2003)
Kruh sdružení dětí a mládeže ČR – kancléř(1999-2002)


Zájmy
Praha 8, literatura, historie, české kulturní památky, turistika, deskové hry.