Roman Petrus

Vítejte na mé webové stránce

rpetrus3

20 let ČSSD na Praze 8

Výstava a kniha

Text Jaromíra Šídy – nestora ČSSD Prahy 8:

Dne 25. ledna 2010 v informačním centru OVV ČSSD Praha 8 konala se oslava u příležitosti 20. výročí obnovení činnosti České strany sociálně demokratické na Praze 8.

Slavnosti se zúčastnila většina členů a jako hosté se dostavili poslanec ČSSD a člen předsednictva KVV Praha Miroslav Svoboda, poslankyně ČSSD Gabriela Kalábková, člen OVV ČSSD Praha 4 Jan Kolda a zastupitel MČ Praha 4, s tajemnicí a dokonce i host ze zahraničí, předseda župy Slovenského Smeru, sociálné demokracie, Jozef Tarkanič. Slavnostní pořad zahájil a řídil předseda OVV ČSSD Praha 8, Roman Petrus. Ve stručnosti vylíčil činnost sociální demokracie na Praha 8 a vyzdvihl práci pro stranu některých členů, kteří se na ní nejvíce podíleli.

Hlavní přehled této činnosti bylo představení výstavy písemností, dokumentů a fotografií na dvaceti tabulích. Vernisáž téměř umělecky zpracovaných dokladů o politické práci sociálních demokratů na Praze 8 byla zúčastněnými na místě velice kladně hodnocena.

Součástí slavnosti bylo i ocenění členů, kteří se nejvíce zasloužili o práci pro sociální demokracii. Členům Mášovi, Matyášovi a Ševčíkovi byly uděleny čestné plakety a řada členů dostala pamětní listy. Na závěr oficiální části slavnosti každý účastník obdržel knižní publikaci „Dvacet let ČSSD na Praze 8“, jejímž autorem je náš předseda OVV ČSSD Praha 8, Roman Petrus.

K této publikaci je dlužno podat náležitou recenzi. Sestavit knihu z tisíců písemných i jiných dokladů bylo doslova mravenčí prací, pro niž bylo třeba uvědomění, tvůrčího zapálení a nekonečné trpělivosti. Dílo je důslednou kompilací dnes již převážně historických událostí srovnaných do precizní časové souvislosti. Publikace je napsána ve čtivém slohu, srozumitelným jazykem a hlavně správnou češtinou.

Kniha tak čtenáři poskytne nejen informace, ale hlavně poučení, jak se vyvarovat případných podobných chyb v naší stranické a politické práci. Domnívám se, že publikace Romana Petruse by si zasloužila povšimnutí Lidového domu a podobné historické přehledy by měly vypracovat i ostatní okresní a obvodní výkonné výbory ČSSD.

Romane, děkujeme Ti za všechny naše členy ČSSD na Praze 8 za uspořádání oslavy k 20. výročí obnovení činnosti ČSSD v osmé pražské čtvrti a za vydání tak záslužné publikace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *