Roman Petrus

Vítejte na mé webové stránce

rpetrus3

Interní audit

Aktuálně se zabývám pracovně činností interního auditu. Pracuji v České centrále Cestovního ruchu – CzechTourism. Zde jsem již jednou pracoval v oblasti podpory cestovního ruchu regionů. Nově však pracuji v oblasti interního auditu.

Jak jsem se k tomu dostal? Na vysoké škole jsme poslední rok probírali oblast controllingu. Mě však zajímal spíše auditing, kontrola a jeho návaznost na controlling. A interní audit ve státní správě mě nadchnul. Je to pochopitelně tím, že jsme mnoho let pracoval v samosprávě a státní správě, a tak velké množství činností v rámci interního auditu jsou pro mě spíše opakováním.

Co vlastně dělám? Interní audit by se dal pojmout trojím pojetím.

  1. Auditování – tedy klasická činnost auditu vnitřních procesů nebo konkrétních oblastí organizace. To vychází z ročních plánů auditů.
  2. Ujišťovací a poradenská činnost. Tedy odpovídání na dotazy, které jsou kladeny a na které není jasná odpověď. Část této práce je potřeba propojit s profesionálními právníky.
  3. Konzultační činnost v oblasti procesů organizace, vytváření vnitřních právních aktů.

Pokud byste měli zájem o tuto oblast, neváhejte mě kontaktovat.