Roman Petrus

Vítejte na mé webové stránce

rpetrus3

Školení

Společně s Josefem Noskem, který byl starostou Prahy 8 přede mnou a s Arnoštem Hejdukem jsme založili projekt Manuál zastupitele. Zde chceme dělat jiný druh školení, než na které jsou zastupitelé zvyklí. Obecně totiž bývá pravidlem, že tyto školení pro nové, ale i pro pokročilejší zastupitele dělají právníci. To sice není špatné, ale právníci spíše odříkají zákon a základní procesy, ale realitu života nepostihnou. Proto my razíme myšlenku školení od zastupitelů pro zastupitele.

Veškerou naši činnost je možné shlédnout na odkazu níže, kde se dá i objednat. Pokud byste měli zájem neváhejte nás kontaktovat buď na webových stránkách nebo mě na email. Odkaz je: www.manualzastupitele.cz

A co školím já? Prozatím mám tři bloky:

Základy zastupitele I.

Školení, pro ty, kteří se chystají kandidovat a pro ty, které již voliči vybrali jako své zastupitele. Každý zastupitel by se měl orientovat v základních pojmech, bez kterých se prostě neobejde. Toto školení vám je nevysvětlí čistě právnicky, ale spíše prakticky. Nečekejte tedy právnický výklad, který kopíruje zákon. Školení se zaměřuje na to, s čím se opravdu setkáte nejen při rozhovorech s matadory v zastupitelstvech. Zároveň vám umožní se nenechat nachytat při jednání na zastupitelstvech.

– volby a vše a co vás čeká po zvolení

– co nutně vědět, aneb základní pojmy (veřejná správa x statní správa x samospráva, obec)

– orgány obce a jak fungují (zastupitelstvo, rada, starosta)

– zvláštní orgány obce a jejich činnost

– obecní úřad a jeho činnosti

– o úřednících a vztahu k nim

Vše doplněno o poznatky z praxe a funkční modely fungování radnice.

Základy zastupitele II.

– obecně závazné vyhlášky a nařízení obce

– místní referendum

– právní odpovědnost zastupitelů (střet zájmů, neslučitelnost funkcí, řádný hospodář, odpovědnost za škodu, náhrada škody, trestní odpovědnost)

– veřejné služby obcí – co všechno obec může dělat

– Kraje, společenství obcí, EU

Vše doplněno o poznatky z  praxe a funkční modely fungování radnice.

Sestavení rozpočtu, kontrola a interní audit

Peníze, peníze, peníze. Rozpočet obce je jejím prvním a nejdůležitějším zákonem. Jeho sestavování je velmi obtížné a většinou velmi bolestivé. Je potřeba se vyznat ve spoustě na první pohled složitých procesů, které můžeme nazvat rozpočtováním. Během školení většinu těchto složitých procesů projdeme. Dostanete možnost si projít i řadu pojmů a co vlastně znamenají. A je možné, že nějaký jednoduchý rozpočet vytvoříte.

– volby a vše a co vás čeká po zvolení

– co nutně vědět, aneb základní pojmy (veřejná správa x statní správa x samospráva, obec)

– orgány obce a jak fungují (zastupitelstvo, rada, starosta)

– zvláštní orgány obce a jejich činnost

– obecní úřad a jeho činnosti

– o úřednících a vztahu k nim

Vše doplněno o poznatky z praxe a funkční modely fungování radnice.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *